Povinné zverejňovanie dokumentov

Podľa zákona č.211/2000 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2011 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vzniká OZ povinnosť uverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Na našom webe stačí vybrať príslušný rok a kliknutím na poradové číslo sa otvorí príslušný dokument. Všetky zmluvy, objednávky a faktúry sú prístupné za posledných 5 kalendárnych rokov, aktuálny rok zverejňujeme priebežne počas celého roka.

Zmluvy

Objednávky