História projektu Prečo som na svete rád/rada

História projektu sa začala v Bratislave v roku 1994, keď vznikol prvotný nápad, myšlienka realizovať projekt takéhoto zamerania. Projekt sa v praxi osvedčil, a preto dnes, v roku 2009 realizujeme už jeho pätnásty ročník.

Viac ako 15 570 autorov – slovenských a zahraničných chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 18 rokov – v histórii národných kôl súťaže vyjadrilo prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a k závislosti. Do súťaže sa aktívne zapojili aj mladí ľudia z Fínska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska, Poľska, Malty. Putovná výstava vybraných prác prezentovala myšlienku projektu vo vyše 482 reprízach na Slovensku, v Maďarsku (Gyór), Bulharsku (Sofia), v Rakúsku (Viedeň, OSN), vo Fínsku (Helsinki), v USA (New York, OSN), v Austrálii (Canberra, Sydney, Adelaide, Tasmánia), v Nórsku (Oslo, Trondheim, Molde), Francúzsku (Rada Európy, Štrasburg), Poľsku (Varšava, Ciechanów, Poswin), vo Veľkej Británii (Londýn), vo Švajčiarsku (Ženeva, OSN) a Uzbekistane (Taškent, Buchara, Samarkand a Navoi).

Rok 2005 bol z hľadiska projektu výnimočný. Tridsať vybraných prác našich a zahraničných autorov sme prezentovali na pôde Organizácie Spojených národov v Ženeve (Švajčiarsko). K projektu bol vydaný oficiálny plagát Organizácie Spojených národov. Významnými partnermi v zahraničnej spolupráci na projekte sa stali stále misie SR pri OSN a zastupiteľské úrady SR v zahraničí. V roku 2006 sme v spolupráci so Slovenským inštitútom v Poľsku realizovali putovnú výstavu v Poľsku.

Výsledkom spolupráce s predsedom Rady ministrov pri Rade Európy, veľvyslancom p. Emilom Kuchárom, bola slávnostná vernisáž a prezentácia výberu z najlepších finálových prác z trinásťročnej histórie projektu v Štrasburgu pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy v roku 2007. Výstavu osobne poctil svojou prítomnosťou p. Terry Davis, generálny tajomník Rady Európy.

Motívy víťazných diel sa každoročne používajú ako predloha pri výrobe tričiek, šiltoviek, plagátov, kalendárov, pohľadníc, puzzle a iných artefaktov, ktoré slúžia realizátorom projektu ako ocenenia pre najlepších súťažiacich a následne v putovnej výstave, ktorú realizujeme za vyni­kajúcej spolupráce s regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami.

Významným partnerom slovenskej časti projektu už šiesty rok bola Národná rada Slovenskej republiky, na pôde ktorej sa koná vyhlásenie výsledkov a slávnostná vernisáž výstavy za účasti ocenených autorov a ďalších významných hostí.

Pätnásty ročník projektu s protidrogovým zameraním sa realizuje pod záštitou podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a ministra kultúry SR Marka Maďariča.

19. ročník

Hlavný organizátor Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej Republiky a občianskym združením Prečo som na svete rád/rada otvorili 19. ročník Celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada. Je to kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí. Nad projektom prevzali záštitu Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky.