Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu. Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu