2% pre OZ

OZ Prečo som na svete rad/rada – Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2022 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% z podielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na podporu duševného zdravia mládeže a prevenciu rizikového správania. Zameriavame sa

Celý článok »

Venovať sa témam súvisiacim s duševným  zdravím u stredoškolákov je nanajvýš potrebné  a žiadúce.

  V súčasnosti prežívaná pandémia ochorenia Covid 19, vzniknutý vojnový konflikt na Ukrajine, hrozba jadrovej vojny, energetická kríza či environmentálna kríza môžu viesť prežívaniu mnohonásobných záťažových ba aj traumatických udalostí. Tieto môžu byť na pozadí a môžu aj potenciálne viesť k vzniku a rozvoju

Celý článok »

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.   OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre

Celý článok »

2% z dane

2% z poukázanej dane AKO MÔŽEM POMÔCŤ AJ JA? OZ Prečo som na svete rad/rada – Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2022 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% z podielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na

Celý článok »

Séria edukačných podujatí

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne

Celý článok »

Aktivity OZ v roku 2020

Aktivity OZ v roku 2020 Pokračujeme v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre malé skupiny stredoškolákov, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania a nežiadúcich sociálnopatologických javov. Na základe neutíchajúceho dopytu zo strany škôl, ktorý vychádza z reálnych potrieb preventívneho pôsobenia vybraných stredných

Celý článok »

Edukačné podujatia pre stredoškolákov

Edukačné podujatia pre stredoškolákov zamerané na vybrané témy sociálnej prevencie na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada – odborne a organizačne zabezpečilo  sériu troch odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov.

Celý článok »

História projektu

Prečo som na svete rád/rada 19. ročník Hlavný organizátor Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej Republiky a občianskym združením Prečo som na svete rád/rada otvorili 19. ročník Celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som

Celý článok »

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu. Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu

Celý článok »

O občianskom združení Prečo som na svete rád /rada

Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada, vzniklo ako dobrovoľná iniciatíva profesionálov s dlhoročnou praxou v oblasti sociálnej prevencie. Jeho zakladajúci členovia sa profesijne dlhé obdobie  venujú oblasti prevencie sociálnej patológie. Hoci oficiálne OZ vzniklo v januári 2009, jeho zakladajúci

Celý článok »