Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.   OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre

Celý článok »

2% z dane

2% z poukázanej dane AKO MÔŽEM POMÔCŤ AJ JA? OZ Prečo som na svete rad/rada – Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2021 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% zpodielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu

Celý článok »

Séria edukačných podujatí

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne

Celý článok »

Aktivity OZ v roku 2020

Aktivity OZ v roku 2020 Pokračujeme v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre malé skupiny stredoškolákov, ktoré sú zamerané na prevenciu rizikového správania a nežiadúcich sociálnopatologických javov. Na základe neutíchajúceho dopytu zo strany škôl, ktorý vychádza z reálnych potrieb preventívneho pôsobenia vybraných stredných

Celý článok »

Edukačné podujatia pre stredoškolákov

Edukačné podujatia pre stredoškolákov zamerané na vybrané témy sociálnej prevencie na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada – odborne a organizačne zabezpečilo  sériu troch odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov.

Celý článok »

História projektu

Prečo som na svete rád/rada 19. ročník Hlavný organizátor Národné osvetové centrum v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej Republiky a občianskym združením Prečo som na svete rád/rada otvorili 19. ročník Celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som

Celý článok »

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu. Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne workshopy, každý v rozsahu

Celý článok »

O občianskom združení Prečo som na svete rád /rada

Občianske združenie Prečo som na svete rád/rada, vzniklo ako dobrovoľná iniciatíva profesionálov s dlhoročnou praxou v oblasti sociálnej prevencie. Jeho zakladajúci členovia sa profesijne dlhé obdobie  venujú oblasti prevencie sociálnej patológie. Hoci oficiálne OZ vzniklo v januári 2009, jeho zakladajúci

Celý článok »