OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

vzniklo v roku 2009.Od roku 2015 kazdoročne realizuje interaktívne edukačné aktivity pre stredoškolákov zamerané na podporu sociálnu prevenciu osobitne prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podporu duševného zdravia.

2% pre OZ

OZ Prečo som na svete rad/rada – Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2022 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% z podielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na podporu duševného zdravia mládeže a prevenciu rizikového správania. Zameriavame sa

Čítať celý článok

Venovať sa témam súvisiacim s duševným  zdravím u stredoškolákov je nanajvýš potrebné  a žiadúce.

  V súčasnosti prežívaná pandémia ochorenia Covid 19, vzniknutý vojnový konflikt na Ukrajine, hrozba jadrovej vojny, energetická kríza či environmentálna kríza môžu viesť prežívaniu mnohonásobných záťažových ba aj traumatických udalostí. Tieto môžu byť na pozadí a môžu aj potenciálne viesť k vzniku a rozvoju

Čítať celý článok

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.   OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre

Čítať celý článok

AKTIVITY PRE ŠKOLY

kazdoročne realizujeme interaktívne edukačné aktivity pre stredoškolákov zamerané na podporu sociálnu prevenciu osobitne prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podporu duševného zdravia.

som predstviteľ školského zariadenia, ako môžem zaistiť edukačné aktivity pre svoju školu?