OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

vzniklo v roku 2009.Od roku 2015 kazdoročne realizuje interaktívne edukačné aktivity pre stredoškolákov zamerané na podporu sociálnu prevenciu osobitne prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podporu duševného zdravia.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.   OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre

Čítať celý článok

2% z dane

2% z poukázanej dane AKO MÔŽEM POMÔCŤ AJ JA? OZ Prečo som na svete rad/rada – Why I´M HAPPY IN THE WORLD sa opäť uchádza v roku 2021 ako oprávnený prijímateľ o vašu podporu 2% zpodielu zaplatenej dane. Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu

Čítať celý článok

Séria edukačných podujatí

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne

Čítať celý článok

AKTIVITY PRE ŠKOLY

kazdoročne realizujeme interaktívne edukačné aktivity pre stredoškolákov zamerané na podporu sociálnu prevenciu osobitne prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podporu duševného zdravia.

som predstviteľ školského zariadenia, ako môžem zaistiť edukačné aktivity pre svoju školu?