OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA

vzniklo v roku 2009.Od roku 2015 kazdoročne realizuje interaktívne edukačné aktivity pre stredoškolákov zamerané na podporu sociálnu prevenciu osobitne prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podporu duševného zdravia.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.

Potreba realizovať edukačné podujatia pre mládež zamerané na význam duševného zdravia a psychohygieny stredoškolákov ako aj prevencie rizikového správania počas pandémie COVIDU vzrástla.   OZ Prečo som na svete rád/rada preto v septembri 2021 pokračovalo v realizácii série interaktívnych edukačných podujatí pre

Čítať celý článok

2% z dane

2% z poukázanej dane AKO MÔŽEM POMÔCŤ AJ JA? Podporte našu činnosť zameranú na prevenciu nežiadúcich sociálnych a sociálnopatologických javov vrátane prevencie látkových a nelátkových závislostí u detí a mládeže ako aj iné preventívne aktivity občianskeho združenia v roku 2021. 

Čítať celý článok

Séria edukačných podujatí

Séria edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež zameraných na sociálnu prevenciu Občianske združenie Prečo som na svete rad/rada – odborne a organizačne zabezpečilo dňa 23. januára 2017 sériu odborných edukačných podujatí pre stredoškolskú mládež k prevencii vybraných sociálnopatologických javov. Tri interaktívne

Čítať celý článok

AKTIVITY PRE ŠKOLY

kazdoročne realizujeme interaktívne edukačné aktivity pre stredoškolákov zamerané na podporu sociálnu prevenciu osobitne prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podporu duševného zdravia.

som predstviteľ školského zariadenia, ako môžem zaistiť edukačné aktivity pre svoju školu?