Venovať sa témam súvisiacim s duševným  zdravím u stredoškolákov je nanajvýš potrebné  a žiadúce.

  V súčasnosti prežívaná pandémia ochorenia Covid 19, vzniknutý vojnový konflikt na Ukrajine, hrozba jadrovej vojny, energetická kríza či environmentálna kríza môžu viesť prežívaniu mnohonásobných záťažových ba aj traumatických udalostí. Tieto môžu byť na pozadí a môžu aj potenciálne viesť k vzniku a rozvoju